logofundacji

Wystartował program: Rady Rodziców - Partnerzy i Sprzymierzeńcy

W dniu 27 września br. odbyła się pierwsza, z cyklu 16, Regionalna Konferencja Rad Rodziców Uczestniczyło w niej ponad 400 rodziców, nauczycieli i przedstawicieli samorządów terytorialnych z woj dolnośląskiego. Atmosferę i dyskusję konferencji bardzo pięknie i trafnie przedstawiła p. Dorota Denys-Binduga, której felieton zamieszczamy poniżej.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Refleksje pokonferencyjne
Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim rodzicom, przedstawicielom Rad Rodziców i Dyrektorom szkół za poświęcenie czasu i wzięcie udziału w I Dolnośląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w dniu 27 września. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie!

Dziękuję za szczere, bezpretensjonalne, prawdziwe i pełne uroku głosy, podczas tej kilkugodzinnej wspólnej debaty, dotyczące najbardziej istotnych zagadnień nurtujących rodziców na terenie szkoły. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Wszystkie wystąpienia i opinie są wyjątkowo cenne, ważne i dotyczące aktualnych zmian w systemie oświaty. Poza stereotypowymi szlagierami wracającymi jak bumerang od lat przy każdym temacie dotyczącym szkoły, typu: rodzice nie angażują się w sprawy szkoły, rodzice są roszczeniowi, rodzice nie chcą wchodzić do Rad Rodziców, rodzice nie wykorzystują drzemiącego w nich potencjału, …, wybrzmiało wiele innych ważnych głosów.

Wszyscy jesteśmy oponentami formalizmu i rozrośniętej biurokracji. Wszyscy odczuwamy jak ważnym miejscem dla rodziców jest teren szkoły, do której uczęszczają nasze dzieci, jak ważną rolę powinny odgrywać w niej wszystkie organy szkoły, bez pomijania żadnego z nich lub nadmiernego autokratyzmu któregoś z nich: dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy, dyrektorzy oraz organ prowadzący szkołę. Nie może być tak, że milczymy, bo zabrano nam głos.
Szkoła dialogu, którą reprezentowała i promowała pani Dyrektor Mirosława Grzemba – Wojciechowska, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, w woj wielkopolskim to szkoła mieszcząca się niewątpliwie w oczekiwaniach wszystkich rodziców, jednak zbyt często mieszcząca się niestety tylko w wyobrażeniach wielu z nas. Wymieniono bezcenne, pozytywne, dobre przykłady, zachęcające i inspirujące każdego uczestnika konferencji do wprowadzania ścieżki dialogu w swojej szkole.
Proszę Państwa, istnieją wartości uniwersalne, bez konieczności przeciągania argumentów w kierunku większości bądź mniejszości, ponieważ ani argument większości, ani argument mniejszości nie jest gwarantem słuszności jakiegokolwiek postulatu. Po zaprezentowaniu i wyczerpaniu wszystkich argumentów trzeba głosować. Głosowaniu nie mogą jednak podlegać stałe wartości i prawa człowieka niczym niezbywalne, jak postąpiono w szkołach państw Europy Zachodniej, wyrywając cywilizacyjne korzenie i wyrzucając je na śmietnik historii. Już wiadomo, że w ich miejsce implantuje się drogą manipulacji wartości obce i uwsteczniające kulturowo, jak np. poligamię. Nie możemy powtórzyć ich błędów.
Wartości uniwersalne konstytuuje niczym niezbywalna podmiotowość każdej jednostki ludzkiej, o którą należy stale dbać i respektować poprzez brak zastosowania: manipulacji, dominacji i przemocy (wymuszania). Ponadto: nie czyń drugiemu co tobie nie miłe i nie zmuszaj drugiego do tego, co tobie czynić jest miło. Zaś granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Zawsze istnieje pierwsza przyczyna złamania, któregokolwiek z w/w 3 wymogów. Wtedy trzeba po prostu interweniować. Jeżeli z jakichś powodów te same ustalenia i zapisy np. w WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania) nie traktują równo wszystkich dzieci na terenie szkoły, należy zapis zmodyfikować lub cały temat usunąć, aby przestał być kartą przetargową i narzędziem manipulacji. Ponadto żaden urząd, instytucja nie może być traktowana jak podmiot. Urząd pełni rolę służebną (tj. respektującą w pełni) wobec podmiotowości jednostek, dla których powołano ten urząd. A jednym z narzędzi umożliwiających wspólne dbanie o respektowanie tych 3 wymogów jest właśnie dialog w kręgu danej społeczności. Dialog pozbawiony manipulacji, dominacji i stosowania przemocy, przez i wobec, któregokolwiek z równorzędnych organów szkoły.
Zwieńczeniem I Dolnośląskiej Konferencji Rad Rodziców było przegłosowanie postulatu powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, którego celem będzie niewątpliwie, by stać na straży poszanowania praw i obowiązków wszystkich uczestników życia szkolnego oraz wypracowanych wspólnie wartości, zasad i standardów.
Na koniec dziękuję za wyborne wywiązanie się z roli gospodarza konferencji Kuratorowi Dolnośląskiej Oświaty panu Romanowi Kowalczykowi, który jako ostatni opuścił salę konferencyjną.

Dorota Denys Binduga
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
w Województwie Dolnośląskim