logofundacji

Spotkania w Łodzi i Poznaniu

Kolejne dwie Regionalne Konferencje Rad Rodziców: Łódzka i Wielkopolska odbyły się 19 i 21 października br.

W każdej z nich udział wzięło ponad 200 przedstawicieli rad rodziców i zaproszeni goście. Bardzo ożywiona dyskusja środowisk łódzkich, które z Łódzkim Kuratorem Oświaty, p Grzegorzem Wierzchowskim, na czele zdecydowanie poparły ideę stworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców wskazuje, że kierunek działań zaproponowany przez Fundację „Rodzice Szkole” spotyka się z coraz szerszą akceptacją rodziców .

Dla odmiany na spotkaniu w Poznaniu ujawniło się wiele emocji i pytań związanych z planowaną reformą systemu oświaty (szczególnie likwidacji gimnazjów). Częściowo tę problematykę uczestnikom konferencji przybliżyła Wielkopolska Kurator Oświaty p. Elżbieta Leszczyńska, ale wydaje się, że dla wyjaśnienia wszelkich wątpliwości jakie narosły wokół planowanych zmian warto pomyśleć o organizowaniu spotkań z radami rodziców poświęconych powyższej tematyce.

Przed nami, jeszcze w roku 2016, kolejne konferencje: w Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Bydgoszczy, Opolu i Rzeszowie. Zapraszamy do udziału i aktywnego włączania się w dyskusję dotyczącą miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”