Dla Darczyńców

Szanowni Państwo,

Fundacja „Rodzice Szkole”  potrzebuje Waszego wsparcia w zakresie prowadzonych prac na rzecz jak  najszerszego włączania rodziców w życie szkół ich  dzieci.

W swojej działalności docieramy do 35 tys. szkół  w których kształci  się ponad 5 milionów uczniów i z którymi związane jest ponad 8 milionów rodziców.

Od darczyńców chętnie przyjmiemy:

  • darowizny finansowe,
  • darowizny rzeczowe: sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie (m. in. niezbędne do prowadzenia profesjonalnych baz danych),
  • darowizny w postaci pracy merytorycznej z zakresów takich jak: obsługa informatyczno-techniczna strony internetowej, obsługa  baz danych oraz doradztwo finansowe.

Dla realizacji naszej strategii potrzebujemy wsparcia finansowego na zapewnienie :

  • pokrycia kosztów administracyjnych  (utrzymanie biura  Fundacji: czynsz, księgowość,   korespondencja, telefony ¼ etatu sekretarki ),
  • zatrudnienia na ¼ etatu radcy prawnego,
  • prowadzenia telefonu porad prawnych ( 4 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu),
  • prowadzenia  strony internetowej,
  • przygotowania i prowadzenia szkoleń i seminariów dla rodziców, nauczycieli i  dyrektorów szkół.

Aby nam pomóc możecie Państwo dokonać jednorazowej wpłaty dowolnej kwoty na  konto Fundacji „Rodzice Szkole” lub zadeklarować stałe  wpłaty w wysokości choćby kilkunastu złotych miesięcznie,  zgodnie z załączoną deklaracją.

Nazwiska i  nazwy firm wszystkich Darczyńców, jeśli taka będzie ich wola, zostaną umieszczone na stronach internetowych Fundacji „Rodzice Szkole” (www.rodziceszkole.edu.pl  i www.radyrodzicow.pl)  

 

Wesprzyj nas wpłacając: 10zł50zł, 100zł  albo inną, dowolną kwotę jednorazowo lub raz w miesiącu na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Fundacji „Rodzice Szkole” (5zł, 10zł, 20zł lub dowolną kwotę)

- wydanie poradnika: Dyrektor szkoły -  partner i sojusznik rady rodziców (5zł, 10zł, 20zł lub dowolną kwotę)

- organizację I Ogólnopolskiego Kongresu Rad Rodziców (5zł, 10zł, 20zł lub dowolną kwotę)

- inną działalność statutową Fundacji (10zł50zł, 100zł  lub dowolną kwotę)

 

Fundacja „Rodzice Szkole” Marszałkowska 140/.62c, 00-061 Warszawa,

Nr konta: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001

Deklaracja stałych wpłat (doc)