II Warmińsko- Mazurska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty, organizuje 6 czerwca br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- gospodarkę finansową rad rodziców, 
- tworzenie programów wychowawczo,
- profilaktycznych szkół, 
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Zapraszamy!

kwestionariusz zgłoszeniowy
program