Poradnik

PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

Szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Rodzice mogą i chcą pomóc dyrektorom i nauczycielom w zapewnieniu młodemu pokoleniu edukacji na miarę wyzwań XXI wieku. Do realizacji tego celu niezbędna jest wiedza na temat praw, obowiązków i form działania rad rodziców.

Jak osiągać porozumienie? Jak rozwiązywać wiele pojawiających się problemów? Jak wpływać na życie i profil szkoły? O tym wszystkim mówi przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole” poradnik:

RODZICE - PARTNERZY I SPRZYMIERZEŃCY

 

Opracowany przez praktyków i aktywnych członków rad rodziców poradnik zawiera:  

  • kompletne zestawienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rad rodziców (gospodarki finansowej, organizacji, kompetencji, miejsca w strukturze szkoły oraz w środowisku lokalnym);
  • ciekawe przykłady z codziennej praktyki;
  • wzory podstawowych dokumentów do bezpośredniego wykorzystania w bieżącej działalności rad rodziców.

PORADNIK MOŻNA POBRAĆ BEZPŁATNIE W FORMACIE PDF po wypełnieniu formularza